Представяне

Яхия Кемал - Детство, юношество, политически и литературни спомени

Яхия Кемал - Детство, юношество, политически и литературни спомениЯхия Кемал Беятлъ (Ахмед Агях) (1884-1958) е изтъкнат турски поет, политик, дипломат и общественик. Роден е през 1884 г. в Скопие, което по това време е в рамките на Османската империя. Детството си прекарва в родния си град, където завършва основното си образование. Пише стихове от малък и първото му стихотворение е публикувано в истанбулския вестник „Теракки” още докато е в Скопие (1901). 1902 г. заминава за Истанбул, за да продължи средното си образование в лицея „Вефа”. През този период публикува някои свои стихове в издания като "Сервет-и Фунун", "Иртика" и "Малумат". Продължава

Димитър Аврамов Литература и изкуство Мирогледно - естетически контексти

Димитър Аврамов Литература и изкуство Мирогледно - естетически контексти Преди няколко години по случай годишнина на проф. Димитър Аврамов и в негова чест излезе юбилейният сборник „Разум и възвишеност". В предговора си към сборника, опитвайки се да дадат една кратка, но и точна характеристика на личността и делото на Аврамов, съставителите казваха: „И нему се падна да живее в едно неразумно, даже трагично време. Но и в годините на най-страшната стагнация той съумя да защити духовните насоки на живота, който е зареден със смисъл, доколкото е пронизан от разум и възвишеност. Продължава