Литературна мисъл 1/2011

Литературна мисъл 1/2011
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 208 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 5,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Николай Аретов, Скици и откровения. Литературното творчество на Асен Христофоров
Nikolay Aretov, Sketches and Confessions: Assen Christophorov as a Writer


Румен Аврамов,Интелектуалната метаморфоза на Асен Христофоров
Roumen Avramov, The Intellectual Methamorphosis of Assen Christophorov


Николай Папучиев, Разказвайки всекидневието. Срещата с Другия в текстовете на Асен Христофоров
Nikolay Papuchiev, Retelling Everyday Life. Meeting the Other in Assen Christophorov's Texts


Николета Пътова, Oпитът на Aсен Христофоров в драматургията
Nikolata Patova, Assen Christophorov’s Attempt at Dramaturgy


Катя Зографова, „Някогашният Пловдив” на Рилския отшелник
Katya Zografova, "The Old Plovdiv" of the Rila Recluse


Соня Млекарова, Спомени за Асен Христофоров
Sonya Mlekarova, Remembering Assen Christophorov


Иван Звънчаров, Архивът на Асен Христофоров в Националния литературен музей
Ivan Zvancharov, On the Collection of Assen Christophorov’s Works at the National Museum of Literature


Лиляна Владева, Архивният фонд на Асен Христофоров в Централния държавен архив
Liliana Vladeva, The archive stock for Assen Christophorov at the Central State Archives


Александър Шурбанов, Литературни преливания
Alexander Shurbanov, Literary transfusion


Сергей Аверинцев, Към тълкуването на символиката на мита за Едип
Sergey Averintsev, Towards Interpreting the Symbolism of the Myth about Oedipus

Tags: Литературна мисъл