Да опишеш жена...

Да опишеш жена
Автор: Съставители: Магда Карабелова, Ана Нашиловска
Раздел: Литературна критика, Социология
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9789548712620
първо издание, 2010 год.
меки корици, 494 стр.
Цена: 15,00 лв
Поръчай

Настоящият том е резултат от проведената през 2007 г. българо-полска научна конференция (с подкрепата на Полския институт в София) в рамките на съвместен проект между Института за литература – БАН и Института за литературни изследвания при Полската академия на науките.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЮБИЛЕЙНИ ПОЖЕЛАНИЯ
ОТ ПОЛСКИЯ РЕДАКТОР / 10
FROM THE POLISH EDITOR / 12

ОТ БЪЛГАРСКИЯ РЕДАКТОР / 14
FROM THE BULGARIAN EDITOR / 17

Анна Нашиловска
ЖЕНИТЕ, ДИСКУРСЪТ, ЛИТЕРАТУРАТА В ПОЛША И В БЪЛГАРИЯ / 21
Women, Discourse, Literature in Poland and in Bulgaria / 30

Ренета Божанкова
ANNA IN YOUR HEAD :) ИЛИ ЗА „ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ" В ИНТЕРНЕТ / 32
Anna in Your Head :) or about "Women's Writing" on the Internet / 42

Инга Ивашув
ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ В СВЕТЛИНАТА НА ГЕНЕРАЦИОННИТЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ / 43
Women's Writing In The Light Of Civilization Changes And Generation Changes / 59

Елка Димитрова
В ДВУГЛАСА НА ЕДНО ОБМИСЛЯНЕ / 61
In The Dual Voice Of A Reflection / 74

Магдалена Рембовска-Плученник
ПОЛЯКИНЯТА - ЕВРОПЕЙКА. ПОЛЯКИНИТЕ ANNO DOMINI 2006 / 76
Polka - Europejka - Polish Women Anno Domini 2006 / 93

Агнешка Мрожик
„БОМБАРДИРОВАЧКИ"? СБОГУВАНЕ С МАЙКА ПОЛЯКИНЯ В ЖЕНСКАТА ПРОЗА СЛЕД 1989 ГОДИНА / 95
"Women Bombers"? Farewell to Matka Polka in Women's Prose after 1989 / 122

Моника Рудаш-Гродска
ОТНОСНО „ПОЛЯКИНЯ" / 124
REGARDING POLKA / 134

Пламен Антов
ГОСПОЖА Г. - ПРИТЕЖАВАНА И ПРИТЕЖАВАЩА. АПОРИИ / 136
Mrs. G. - Possessed and Possessing. Aporias / 152

Магда Карабелова
АННА НАШИЛОВСКА - МАЙЧИНСТВОТО:ТЕРИТОРИЯ МЕЖДУ БОЛКАТА, МЪДРОСТТА И СМЕХА / 154
Anna Nasilowska - Motherhood: Territory in Between Pain, Wisdom and Laughter / 162

Божена Карвовска
БАШКА, БАРБАРА, БАРБАРИТА ...(изгнанието в следвоенната емигрантска женска проза) / 164
Baska, Barbara, Barbanta(Exile in Postwar Polish Women's Prose) / 185

Албена Вачева
ЖЕНИТЕ: ИНТИМНО ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛНА ЛЕГИТИМНОСТ / 187
Women: Intimate Space and Social Legitimacy / 197

Агнешка Клуба
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПОЛА. ПРОЗАТА НА МАГДАЛЕНА ТУЛЛИ / 199
The Issue of Gender. On MagdalenaTulli's Prose / 211

Елка Трайкова
ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНИТЕ НА МАРИЯ СТАНКОВА / 213
Women's Writing - Challenges and Limitations (Observations on Maria Stankova's Novels) / 216

Ева Грачик
СРЕЩА СЛЕД ГОДИНИ / 218
AN ENCOUNTER YEARS LATER / 225

Галя Симеонова-Конах
ЖЕНАТА-ПОЛИТИК, МЕДИИТЕ И ПРЕХОДЪТ / 227
The Woman Politician, the Media and the Transition Period / 244

Росица Колева
ТЕОДОРА ДИМОВА – МЕЖДУ ПИСАНЕТО-ТАЙНСТВО И СЛОВОБЛУДИЕТО / 246
Teodora Dimova – In between Writing as Sacrament and Verbosity / 255