Извънлитературното

Извънлитературното
Автори: Иван Младенов, Мари Врина-Николов, Андрей Ташев
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Парадигма, Боян Пенев
ISBN: 9789543261666
първо издание, 2012 год.
меки корици, 378 стр.
Цена: 22,00 лв
Поръчай

Този сборник представлява акт за раждане на идеята за извънлитературното като нов термин, поле за изследване или метод, непроизлизащ от познати теоретични дисциплини. Неговата необичайност и мигновена способност за аналитично включване са очевидните му предимства. Двайсет и двама учени обединяват усилията си да поставят в различни отношения един все още не известен обект, който лежи извън фокуса на съществуващите хуманитарни теории.

Представяне на сборника "Извънлитературното"

Съдържание

 • Предговор 9
  Иван Младенов
 • L'extralitteraire. Preambule 15
  Ivan Mladenov

L'IDEE D'EXTRALITTERAIRE ИДЕЯТА ЗА ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО THE IDEA OF THE OUT-OF-LITERARINESS

 • Извънлитературното. Знак и концептуализиране 23
  Иван Младенов
 • Литературно и извънлитературно: точки на пресичане 39
  Андрей Ташев
 • Negativity and Doubling in the Literary Work of Art (Introductory Sketches. W. Iser and T. W. Adorno) 53
  Darin Tenev
 • 'Scientifying' Literature, 'Literarizing' Science 70
  Paul Cobley
 • La litterature, toujours hors d'elle-meme 86
  Patrick Maurus
 • A Poem, Learned by Heart 97
  Enyo Stoyanov

CONTEXTUALISATION DE L'EXTRALITTERAIRE КОНТЕКСТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО THE OUT-OF-LITERARINESS - CONTEXTUALIZED

 • Ботевата поезия в ритуалния контекст на Възраждането 111
  Александър Панов
 • L'extralitteraire hongrois - trois exemples postmodernes 139
  Andras Kanyadi
 • L'extralitteraire ou le recit comme art conceptuel 157
  Alexandre Prstojevic
 • La Pologne dans le sillage de la Revolution fran9aise (1770-1795). Entre la fiction et la realite. 172
  Marek Tomaszewski
 • Виктор Шкловски и Дзига Вертов в един формалистичен сценарий 192
  Галина Георгиева
 • Litteraire vs non-litteraire : La guerre Iran-Irak (1980-1988) : un phenomene socio-historique, anthropologique, politique et litteraire 208
  Christophe Balay

REFERENTIALITE DE L'EXTRALITTERAIRE РЕФЕРЕНТНОСТ НА ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО THE REFERENCES OF THE OUT-OF-LITERARINESS

 • Literary Interpretation as Genre of Performative Texts 225
  Harri Veivo
 • Schellings Suche nach dem Grund des Seins 241
  Lothar Knatz
 • Извънлитературното: образ и литература 255
  Петя Абрашева
 • Litterarite des arts plastiques et plasticite de l'ecriture (a propos de Lady Macbeth du district de Mcensk de N.S. Leskov et de ses transpositions)263
  Catherine Gery
 • Извънлитературното в два възгледа за фламандската живопис на XV век - Цветан Тодоров и Ервин Панофски 277
  Рая Кунчева
 • Дон Жуан или за границите на литературата и музиката 310
  Миряна Янакиева
 • Книги и читатели: разказът на ежедневниците от 1992 г. 327
  Амелия Личева
 • Графитите на Генуа: стенна литература с много примеси 338
  Дария Карапеткова
 • Извънлитературните следи на преводача в литературния текст 349
  Мари Врина-Николов
 • Deux representations contemporaines de la traduction litteraire : de l'epreuve du litteraire aux chemins extra-textuels 358
  Catherine Servant
 • Les auteurs. За авторите. Notes on the Contributors 371