Да отгледаш смисъла

Да отгледаш смисъла
Автор: Колектив
Раздел: Литературна критика
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9458712326
първо издание, 2004 год.
меки корици, 519 стр.
Цена: 9,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Благовест Златанов. „Как е възможна творбата?" Четейки литературознанието на Р. Коларов / 13
Кристофър Норис. Да запазиш достойнство в ничия земя: филисофия, социология
и „научните войни" / 27
Боян Манчев. Краят и вестта. Опит върху философията на повествованието / 52
Дьорд Калман. Полето за действие на професионалистите: Канонът / 74
Миряна Янакиева. Метатекстът като текст и творба / 83
Амелия Личева. Между книгата и текста / 93
Росица Димчева. Образ и слово в драматургичната мисъл / 101
Галин Тиханов. Търсейки трети път за съветската естетика:
евразианизъм, марксизъм, формализъм / 110
Атанас Бучков. Бахтин и Толстой една задочна среща / 136
Ангел В. Ангелов. „Европейската" историческа семантика на Лео Шпитцер / 140
Тереса Добжинска. Стих и аксиология. Оценъчни конотации
на стихотворната форма в „Мона Лиза" на Збигнев Херберт / 156
Добрин Добрев. Прочитът конструкция или реконструкция на смисловото поле на текста / 168
Миглена Николчина. Западът като интелектуална утопия / 171
Запрян Козлуджов. Категорията „автор" като философски и наратологичен проблем
(съвременни възгледи и основанията им) / 186
Морис Фадел. Тялото и езикът / 195
Румяна Дамянова. Посвещението във възрожденските книги / 199
Николай Аретов. За една ранна проява на „глобализация". Музикалните предпочитания
на революционерите в „Миналото" на Ст. Заимов / 214
Рая Кунчева. „Дякон Васил Левски". Опит за анализ / 222
Пламен Антов. Христо Ботев митичната памет на литературата. Модели / 233
Живко Иванов. Бенковски и Ботев (поети и революционери в биографичния фокус) / 244
Бисера Дакова. Другият текст в „Гераците" / 263
Тодор Христов. Животът и смъртта на Елка от „Гераците" / 280
Албена Хранова. „Септември" и „Хоро" в обмена на различието / 288
Елка Димитрова. „Пролетен вятър" между индивидуалния спомен и колективната памет / 300
Мирослав Дачев. Слово и образ: В художествения свят на „Български балади" / 307
Милена Кирова. Между Пътя и Мястото. Родовата идентичност на текстаБагряна / 332
Димитър Камбуров. Спорът между факултетите в „История" на Вапцаров
(дискусия върху дискурсите) / 345
Огнян Ковачев. Смъртта на Вапцаров. Поетическото умение и читателското въображение / 364
Валери Стефанов. Студът (три истории за убийци) / 386
Александър Кьосев. Константин Павлов, доносчик срещу извървяното / 402
Стоян Атанасов. Мотивът за Другия свят в рицарския роман като сцена на кипрокво / 411
Изследователска група по сравнителна топология
Никола Георгиев, ръководител на изследователската група.
Литература в литературата, театър в театъра. Генеалогия на налудността / 426
Петя Абрашева, студент, член на изследователската група
Укротяване на опърничавата (литература) / 435
Петър Михайлов, студент, член на изследователската група
Неосъществени отплавания
(подалечни и поблизки текстови връзки
между „Хамлет" на Шекспир и „Рибарски живот" на Вапцаров) / 439
Деян Денев, студент, член на изследователската група
Разгадаването на Великия код / 442
Дарин Тенев, студент, член на изследователската група
„Каква му е Хекуба" / 444
Емилиян Николов, студент, член на изследователската група
Критика на възможността за репрезентация
(„Хамлет" на Шекспир и „Рибарски живот" на Вапцаров) / 447
Георги Илиев, студент, член на изследователската група
„Рибарски живот" на Вапцаров и епизодът от „Хамлет" на Шекспир,
в който в пиесата се играе друга пиеса (междутекстов анализ) / 449
Заключение на изследователската група / 451
Христо Манолакев. Мечтата на Попришчин
(„Записки на един луд" на Н. В. Гогол и вълшебната приказка) / 452
Ищван Границ. Велимир Хлебников и руският авангард / 467
Александър Панов. „Птиците" на Алфред Хичкок от гледна точка на историческата поетика / 473
Борис Минков. Мода и цитат в „Пяната на дните" на Борис Виан / 494
Клео Протохристова. Инициационната творба като литературен сюжет:
романът на Майкъл Кънингам „Часовете" / 503

Tags: Литературна мисъл