Димитър Димов век по-късно

Димитър Димов век по-късно
Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 100 години от рождението му
Съставителство и редакция: Доц. д-р Мариета Иванова - Гиргинова, Доц. д-р Елка Димитрова
Институт за литература - БАН
Издателство: „Карина-Мариана Тодорова"
Издадена: София, 2012
ISBN: 978-954-315-070-0
Цена: 10лв.
Поръчай

Съдържание:

 • Михаил Неделчев
  Европеецът Димитър Димов 5
 • Димитър Веселинов
  Френският език на Д. Димов 17
 • Светлозар Игов
  Тримата братя и златната ябълка 26
 • Татяна Ичевска
  Романите на Димитър Димов - стратегии на прочита 57
 • Цветана Георгиева
  За „блоковото писане" 78
 • Диляна Ковачева
  Идалговците в произведенията на Димитър Димов 88
 • Франциско Галвес
  Мястото на Димитър Димов в испано- езичната рецепция на българската литература 101
 • Георги Чобанов
  „Другите светове" и техните завоеватели 113
 • Иван Иванов
  Романът „Тютюн" в парадигмата на шизоана- лизата 128
 • Емилия Алексиева
  Образът на Борис Морев. Изборът 137
 • Анна Свиткова - „Тютюн" - от романа до филма 148
 • Сава Сивриев
  За статията на Димитър Димов „Подсъзнателното в художественото творчество" 153
 • Александра Антонова
  Естетиката на вещта в разказите и пъте¬писите на Димитър Димов 159
 • Радка Пенчева
  Влиянието на романа „Четирите конника на апокалипсиса" на Винсенте Бласко Ибанес в творчеството на Димитър Димов 163
 • Надежда Цонева
  Преображенията на Естета (меланхолии страсти) в романите на Д. Димов 180
 • Справка за авторите 196