Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания

Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания
Автор: Колектив
Раздел: Извори и документи
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 954-8712-03-2
първо издание, 2003 год.
меки корици, 249 стр.
Цена: 5,00 лв
Поръчай

Сборникът съдържа доклади, научни съобщения и документални свидетелства, представени на националната научна конференция по случай 90-годишнината от рождението на Димитър Димов. Текстовете са симптоматични за появата на една нова литературнокритическа визия към творбите на писателя, станала възможна едва в края на столетието. Част от предложените интерпратации разграждат установени критически нагласи и оценки, за да проникнат до същностния проблем на случая Димов.

СЪДЪРЖАНИЕ

Кръстьо Куюмджиев. Черно и бяло / 5
Светлана Стойчева, Юлияна Стоянова. Психологичното в романите на Д.Димов / 30
Елка Трайкова. Романът „Тютюн" - санкции и последствия / 57
Еро Сувилехто.Романът като терапия. Проблеми на историческия паралел / 60
Катя Бъклова. „Субтропични брегове" в „Тютюн"
(За един случай на интертекстуалност в творчеството на Димитър Димов) / 68
Светлозар Игов. Осъдени души": Романът като картинна галерия / 75
Албена Хранова. Две версии на фламенкото / 85
Йордан Евтимов. Морфинът срещу тютюна:
Булевардни ли са романите на Димов? / 91
Мариета Иванова – Гиргинова. Салонните пиеси на Димов / 100
Борис Минков. Режимът на конверсация в „Жени с минало" / 114
Елизария Рускова. Случаят „Виновният" или какво се крие под маската на жанра / 120
Екатерина Иванова. Фридрих Ницше в подтекста на романа „Поручик Бенц" / 133
Васил Балевски. Чужденецът Димитър Димов / 145
Емилия Алексиева. „Играта" като художествен похват в разказите на Д. Димов / 153
Людмила Григорова. La Famme Moderne
(Димитър Димов в контекста на българската урбанистична проза) / 159
Катя Кузмова – Зографова. „Левантинките" на Димитър Димов
(в контекста на българския спор за расизма през 30-те) / 178
Ерика Лазарова. Необходимите чудаци в литературата / 187

СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА

Лиляна Димова. Светът на личното / 199
Ангел П.Тодоров. За професора и писателя Димитър Димов / 202
Илия Димитров. Нашите учени / 208
Сибила Димова. Спомени / 211
Людмила Генева. Спомени / 214
Елка Константинова. Димитър Димов на страниците на списание „Златорог" / 216
Рада Пенчева. Димитър Димов и Емилиян Станев - документални свидетелства / 221
Ани Свиткова. Двете професии / 230
Иван Павлов. Пророчествата на Димитър Димов / 241

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ / 241