Метафизика и култура. Погледи към света на Стефан Гечев

Метафизика и култура. Погледи към света на Стефан Гечев
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 954-8712-27-X
първо издание, 2003 год.
меки корици, 200 стр.
Цена: 5,00 лв
Поръчай

Повечето от включените в сборника текстове са четени на Научна конференция с международно участие "Творчеството на Стефан Гечев - ново измерение в българската култура", проведена на 28 май 2001 г. от Института за литература при БАН и Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

СЪДЪРЖАНИЕ

Проф. д-р Лора Трубецкой. Стефан Гечев европеецът / 5
Ст. н.с. д-р Ванда Смоховска-Петрова. Царството му не беше от тази земя / 11
Доц. д-р Младен Киселов. Стефан Гечев - неизтриваемият / 14
Константина Гуляшка. Щрих от портрета на един ерудит / 20
Антония Каракостова. Срещата на Стефан Гечев с Народния театър "Иван Вазов" / 24
Проф. дфн Елка Константинова. Как героите на Стефан Гечев разбират самопознанието
(Наблюдения над разказите от книгата "Осъденият на Сеньора") / 40
Ст. н.с. дфн Георги Василев. Световни проблеми в творчеството на Стефан Гечев / 47
Ст. н.с. д-р Вихрен Чернокожев. Стефан Гечев или истината на смъртта на Орфей / 58
Доц. д-р Илия Пачев. Жанрови инвенции в лириката на Стефан Гечев / 64
Румен Шивачев. Лирическите пулсации на Стефан Гечев / 72
Цветанка Еленкова. За някои непебликувани стихотворения на Стефан Гечев / 85
Христос Папуцакис. Една идея на Стефан Гечев - Антология н апоезията на балканските народи / 89
Здравка Михайлова. Присъствието на творчеството на Сеферис в България / 92
Проф. д-р Славчо Иванов. Повествование за малцина.
Романистът Стефан Гечев / 97
Цеца Балевска. Интертекстуалност в последния роман на Стефан Гечев / 105
Ст. н.с. д-р Емил Александров. Хипотезата на Стефан Гечев за Черноризец Храбър като друго лице на цар Симеон / 112
Доц. д-р Димитър Ченешев. От Разпятието до Възкресението / 119
Доц. д-р Милко Петров, ст. н.с. дфн Георги Василев. Проглеждане над апатията / 122

СТРАНИЦИ ОТ АРХИВА

Създадени сме да превърнем земята в духовен рай / 130
В света на големите бързини / 135

Емил Басат. Незавършени разговори със Стефан Гечев
(Срещи с един български сюрреалист) / 143
Блага Димитрова. Този, който благославя хляба / 175
Георги Данаилов. Усмивката на Пан / 180
Кръстина Гечева. Кратки биобиблиографски данни за живота и литературната дейност на Стефан Албертов Гечев / 183

Библиография / 185