Класика & авангард

Класика & авангард
Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. дфн Иван Сарандев
Свилен Каролев, Владимир Янев, Людмила Малинова - редактори
Институт за литература - БАН, ПУ "Паисий Хилендарски",
София, 2006 423 с.
ISBN 954-8712-39-2
Цена: 11,00 лв
Поръчай


СЪДЪРЖАНИЕ

І. Когато си на 70 години / 9
Владимир Янев. За Иван Сарандев - пристрастно! / 11

ІІ. Българска литература / 17
Георги Петков. Бележки за една фраза от
проложното житие на Иван Рилски в Стишния пролог / 19
Мила Кръстева. Тъй отива смехът / 29
Дитмар Ендлер - Лайпциг, Германия. Христо Ботев в Германия / 37
Бистра Ганчева. Поетът войвода и "четниците" му в литературата / 51
Любомир Стаматов. "Дойде ми вдъхновението..."
(Към творческата история на "Под игото") / 57
Албена Иванова. Цитатите в романа "Под игото" / 65
Юлия Николова. Четете моите "Ксении
("Епиграмии портрети" на проф. Иван Шишманов) / 69
Албена Вачева. "Бай Ганьо": неканонично / 79
Борис Ангелов. Дъхът / Духът на художника.
Образите на словото у Пенчо Славейков / 91
Румен Шивачев. Дневникът и писмата на Боян Пенев / 97
София Ангелова-Дамянова. Композиция и смисъл
в "Старопланински легенди" от Йордан Йовков" / 103
Атанас Цонков. Име и родословие на хайдутина Стефан Цоцкин,
прототип на Йордан Йовков в разказа "Овчарова жалба" / 109
Петко Асенов. Йовков е в нас / 113
Йордан Дачев. Ливиу Ребряну и един проблем / 121
Огняна Георгиева-Тенева. Йовков и литературнообразователния канон / 125
Калина Лукова. Грехът като маска / 139
Сава Василев. Литературният и паралитературният сюжет "Христо Смирненски"
в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисъла / 145
Русана Бърдарска. "Жълтата гостенка" от Христо Смирненски (Език и смисъл) / 157
Людмила Хр. Малинова. Непубликуван спомен за Христо Смирненски / 177
Маргарита Славова. Малко познатият Васил Карагьозов:
"Войник, поет в изгнание" и драматург / 181
Владимир Янев. Възприемане и характер на българският литературен авангардизъм / 189
Пламен Антов. Естетическият авангард: артикулиране на природата-в-Аза / 203
Камен Васевски. Дружбата на Гео Милев с Георги Шейтанов
(в светлината на непубликувано писмо) / 213
Емилия Алексиева. Параметри на кризата в романа
"Господинът с момичето" от Георги Райчев / 217
Лилия Чеева. Екзистенциалното и универсалното
в лириката на Елисавета Багряна / 223
Свилен Каролев. Идеалистът-еретик Христо Радевски / 235
Галина Крылова - Санкт-Петербург, Русия. Стиль писателя
в лексикографическом аспекте
(на материале 1-го и 2-го выпусков словаря поезии Николы Вапцарова) / 249
Ваня Зидарова. Динамика и актуални тенденции
в съвременната българска лексикална система / 253
Татяна Ичевска. Биографиите на чужденеца в романите на Димитър Димов / 259
Атанас Бучков. "Апории"-те в "Смъртта на една птица" / 277
Гергина Кръстева. Критиката под надзор
(Идеологически молебен за гражданственост на поезията от 70-те години на ХХ век) / 281
Николина Георгиева. Инферентността: разум-безумие в българската литература / 289
Нина Пантелеева. Вътрешно-жанрови модификации в българския исторически роман / 293
Марин Кадиев. Уроците на Николай Хайтов / 299
Ивайло Христов. Краезнание и народопсихология
в селищните монографии на Николай Хайтов / 303

ІІІ. Отзиви, фрагменти, анкети, мемоари / 313

Гергана Начева. Ученикът и неговият наставник / 315
Александър Пиндиков. Иван Сарандев. Българска литература. Том. І. 1918-1930 / 319
Йордан Костурков. Постмодерна плурализация на модернизма / 327
Иван Станков. Носталгия по Исусовото детство
(Върху новелата на Мирча Картареску "Мендебила") / 331
Катя Янева. Стойността на литературните анкети / 341
Мария Гарева. Професор Гочо Гочев и случаят Солженицин
(Откъс от неиздадена анкета) / 349
Петко Тотев. Фрагменти и мозайки / 355
Григор Чернев. Незавършен мемоар / 365
Нина Делчева. Кръстник на едно училище в Кърджали / 371
Димитър Стоевски. Добър ден, професоре! / 375

ІV. Библиография от и за Иван Сарандев / 381

V. Анотации / 401

VІ. От фотоалбума на времето / 407