Антитоталитарната литература

Антитоталитарната литература
Автор: Сборник
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: БАН институт за литература, Боян Пенев
ISBN: 9789548712569
първо издание, 2009 год.
меки корици, 464 стр.
Цена: 15,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Рая КУНЧЕВА. Нашият дълг. Встъпително слово пред Националната научна конференция с международно участие „Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния манталитет" - София, 26-27 март 2009 г. / 9
Вихрен ЧЕРНОКОЖЕВ.Антитоталитарната литература: памет за злото, отговорност за бъдещето / 13
Иван МЛАДЕНОВ. Непредсказуемото минало / 23
Никита НАНКОВ.Платон - Горбачов - софистите - ние. (С приписка за социалистическия реализъм) / 29
Елка ДИМИТРОВА.Тоталитаризмът и моделирането на литературната история. (Модернизмът и неговите интерпретации) / 36
Иван ХРИСТОВ. Атанас Далчев и социалистическия реализъм. Несъответствия в метода / 43
Божидар КУНЧЕВ. Ще го дължим и на Александър Геров / 53
Георги ГОСПОДИНОВ. Контратоталитарният Вапцаров: лична срещу монументална история / 64
Николай АРЕТОВ. Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература / 73
Антоанета АЛИПИЕВА. Литература, литературен бит и институции. Механизми на управлението през втората половина на XX век /100
Норберт РАНДОВ. Литература за чекмеджето - България? Дневникът на Борис Делчев / 112
Милена ПОПОВА.Българският ГЛАВЛИТ / 122
Елка ТРАЙКОВА.Политическите измерения на литературната критика / 131
Цвета ТРИФОНОВА. Посткомунистическата документална литература - опити за идентификация / 136
Наталия ХРИСТОВА. „Тоталитарни" и „антитоталитарни" рефлексии в българските медийни дебати за 1968 година / 161
Едвин СУГАРЕВ. Тоталитарният свят и свободният човек в поезията на Борис Христов / 176
Пламен АНТОВ. Езоповските езици на 80-те: дълбока и „турпистична" образност / 184
Мирослава ДОЙЧИНОВА. Литературният пример /exemplum/ - една постмодерна проекция срещу тоталитаризма / 205
Красен ФЕРДИНАНДОВ. Антитоталитарни действия - скептицизъм за състоятелността на свободата / 219
Калин НИКОЛОВ. Творческият тандем Борис Димовски - Радой Ралин - символ на неприспособимостта в българската култура / 228
Цветана ГЕОРГИЕВА. Поезията на Константин Павлов. Азът в ситуацията на интелектуална фрустрация / 237
Георги ЦАНКОВ. Събуждане след два века. Политически и нравствени проблеми в романа „1989" на Димитър Коруджиев / 247
Георги ВАСИЛЕВ. Драматичната пълнота на човешкото съществуване. „Двойните" творби на Стефан Гечев / 253
Христо ХРИСТОВ. Важността на документалистиката в създаването на памет за тоталитарното минало / 258
Борислав СКОЧЕВ. „Заключени слова". Интернет-антология на нелегална, лагерна и затворническа поезия / 264
Марко ЦВЕТКОВ. Откровения от писателския архив. Чилингировата поема „Император и диктатор" / 279
Светлана СТОЙЧЕВА. Контраезикът на българската приказка във времето на социализма / 288
Яни МИЛЧАКОВ. „Дипломат, градинар, мемоарист...". Мемоарите на българските дипломати-емигранти след 1944 г. / 302
Васил БАЛЕВСКИ. Стефан Маринов Йовев /Стефан Троянски/. Най-голямото име в българската емигрантска антитоталитарна литература в Германия / 321
Милен РАДЕВ. Човекът-опозиция. Стефан Маринов - българският отговор на безвремието / 329
Димитър БОЧЕВ. Българската литература и култура в емисиите на западните радиостанции за България / 334
Мариета ИВАНОВА-ГИРГИНОВА. Емигрантските радиопиеси на Цветан Марангозов. Театърът на марионетките / 342
Пенка ВАТОВА. Пипалата на лъжата и страха в радиодраматургичната „Трилогия на лъжата" от Цветан Марангозов / 349
Весела КУЛЕВА Германия. Българският творец-изгнаник след 1944 година - скиталчески дух между два свята / 355
Зейнеп ЗАФЕР. Дисидент в България - емигрант в Турция. Мемоарите на Ахмет Шериф Шерефли / 361
Магда КАРАБЕЛОВА. Легендарните участници в парижката „Култура" и нейният интелектуален кръг / 376
Албена ВАЧЕВА. Отвъд цензурата - опит върху „другата" литература в Полша (през конкретиката на едно нелегално издание) / 394
Ганчо САВОВ. Неусмирими творци. Антитоталитарната литература в южнославянските страни / 405

ПРИЛОЖЕНИЕ
Александър ГЕРОВ. „Малцина истински живеят..." (Страници от дневник) / 419
Summary / 435
Бележки за авторите / 453