Стоян Михайловски, Пенчо Славейков - ракурси на модерното

Стоян Михайловски, Пенчо Славейков - ракурси на модерното
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9789548712507
първо издание, 2009 год.
меки корици, 320 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Ядрото на сборника представляват текстове, прозвучали като доклади на юбилейната научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Стоян Михайловски и 140-годишнината от рождението на Пенчо Славейков, която бе организирана от Института за литература при БАН през 2006 г. Останалата част от събраните тук статии са предложени впоследствие, а някои са и специално написани за този сборник. Автори на текстовете са научни сътрудници от Института за литература и преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Нов български университет. Изданието е финансирано от Програма "Култура" на Столична община.


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор / 7
Димитър Михайлов. Сюжетът на един разговор за статута на модерния поет
(Пенчо Славейков - Стоян Михайловски - д-р Кръстев) / 10
Михаил Неделчев. За политиката като тема у Стоян Михайловски / 20
Вихрен Чернокожев."Книга за българския народ",
или как се отглежда безгражданственост / 25
Владимир Янев. За апофтегмите на Стоян Михайловски / 30
Пламен Антов. Стоян Михайловски в конвенциите на Възраждането и
извън тях: еротика на робското тяло / 36
Светлана Стойчева. Боян Магесникът - скритата фигура на българския Дух / 53
Бисера Дакова. Един скрит диалог: Стоян Михайловски и
"младите" в краевековния модус на езика / 79
Лора Шумкова. Невидимият град на Стоян Михайловски / 95
Емилия Алексиева. "Източните легенди" на Стоян Михайловски / 107
Калин Михайлов. От идеята за Бога до личността на Бога
(За религиозната лирика на Стоян Михайловски) / 113
Александра Малаш. "Поема на злото": още една интерпретация на
грехопадението / 124
Росица Чернокожева. Стоян Михайловски: познанието в детския поглед
към света / 150
Елка Димитрова. Пенчо Славейков и Ботевите отражения / 154
Николай Чернокожев. Съд и присъди в поетическия свят на Пенчо Славейков / 164
Иван Сарандев. Ницшевата идея за "вечното завръщане"
и "Химни за смъртта на Свръхчовека" / 182
Камелия Спасова, Мария Калинова. Корпус и "Мисъл".
Операции и опции на модернизма / 190
Иван Христов. Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно / 202
Биляна Курташева. Антологиите като експортен канон / 214
Виолета Русева. Пенчо Славейков, "На Острова на блажените":
българската литература като друга / 223
Камен Михайлов. Ненаписаните, но публикувани произведения на Пенчо Славейков / 247
Ани Бурова. Хипостазите на автора / 259
Антония Велкова-Гайдаржиева. Пенчо Славейков и критическите езици на модерността
(Димо Кьорчев и Васил Пундев) / 269
Едвин Сугарев. Пенчо Славейков и Гео Милев / 287
Мая Горчева. Пенчо Славейков и Гео Милев: преводачи на Ницшевата
поезия / 296
Стоянка Михайлова. "Той бе човек стихия..." / 307

Бележки за авторите / 313