Старобългарска литература 33-34

Старобългарска литература 33-34
В чест на Климентина Иванова
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
ISSN 0204-868X
меки корици, 558 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

СЪДЪРЖАНИЕ

Библиография на публикациите на проф. д-р Климентина Иванова / 5

Георги Попов (София) - Старобългарски Канон за Богоявление/ 13
Мария Йовчева (София) - Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на папа Климент Римски / 64
Радослава Станкова (София) - Типология на ранните южнославянски служби / 78
Красимир Станчев (Рим) - Още веднъж за типологията и терминологията на служебните минеи (Наблюдения върху състава на ръкопис Vat. Slav. 26) / 95
Ирена Шпадиjер (Београд) – Наjстарjи преписи Теодосиjеве Службе светом Симеону Мироточивом / 100
Жорже Трифунович (Београд) - „Слава" са поменима jужнословенских и балканских светаца / 106
Мая Иванова (София) - Пространното житие на се. Константин -Кирил в руските до-Макариеви чети-минеи / 113
Славия Бърлиева (София), Александър Наумов (Венеция)- Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете / 126
Вася Велинова (София) - Тълкувания на Светата литургия в творби на Климент Охридски / 145
Елена Велковска (Сиена), Стефано Паренти (Рим) - Една молитва „за болни" в Синайския евхологий / 154
Йоханнес Райнхарт (Вена) - Древнеболгарский перевод Слова Иоанна Златоуста перед ссылкой (СРG 4397) / 167
Христо Трендафилов (Шумен) - К истокам поэтизации философии у славян / 179
Георги Петков (Пловдив) - Неизвестни преписи от проложните жития на Кирил и Методий / 186
Румяна Павлова (София) - Неотбелязани славянски творби в ръкописа Хлуд. 189 / 199
Елена Томова (София) - Проложното житие на св. Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения) / 209
Константинос Нихоритис (Флорина) - Неизвестно стишно житие на св. Петка Епиватска-Търновска / 221
Татjана Суботин-Голубович (Београд) - Празнованье преноса моштиjу светога Николе (9/22. маj) према српским рукописима / 225
Ана Стойкова (София) - Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея?/ 235
Диляна Радославова (София) - Култът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от XVII в. / 247
Диана Атанасова (София) - Св. Текла във и през огледалото на апостол Павел / 263
Елисавета Мусакова (София) - Йоан Кръстител побеждава змея / 275
Нина Гагова (София) - Теофаничното видение от Томичовия псалтир и особеностите на исихастката тринитарна концепция в един текст на Йоан Кантакузин / 289
Анатолий А. Турилов (Москва) - К истории тарновского „царското" скриптория XIV в. / 305
Иван Добрев (София) - Проговорилото мълчание / 329
Ирина Кузидова (София) - Южнославянска антология със сентенции Панарет / 341
Маргарет Димитрова, Елисавета Мусакова, Андрей Бояджиев (София) - Мануиловият апостол / 356
Димитринка Димитрова-Маринова (София) - Поучението към жените и момите в ръкописната традиция от втората половина на XVIII в. / 380
Томислав Jованович (Београд) - Завет патриjарха Рувима у препису збирке манастира Никольца / 394
Нина Вутова (София) - Филиграноложка датировка на ръкопис № 904 от колекцията на Атинската национална библиотека / 405
Елена Узунова (София) - Познанията за природата според извънтекстовите добавки в български ръкописи / 410
Татяна Славова (София) - За някои езически реалии в Ефремовската кормчая / 416
Искра Христова (София) - Паримиите за Петровден в служебните минеи / 427
Лора Тасева (София) - Единство и многообразие на преводаческите норми през XIV в. (По материал от два южнославянски превода на триодните синаксари) / 445
Roland Marti (Saarbrucken) – Tetra-Evangelis? / 458
Надежда Р. Синдик (Београд) – Бугарски антропоними и топоними у дечанским поменицима бр. 109 и бр. 154 (Прилог проучаваньу српско-бугарских веза ХVП-ХІХ века) / 469
Боряна Велчева (София) - Към историята на българските адвербиални форми / 475
Анна-Мария Тотоманова (София) - Размисли върху родопския вокализъм и общата съдба на българските диалекти / 478
Димитър Пеев (София) - Глоса за българите в славянския текст на Юдейската война от Йосиф Флавий / 485
Kyrill Pavlikianov (Sofia) - Byzantine and Early Post-Byzantine Documentary Evidence for the City of Melenikon in the Archive of the Athonite Monastery of Vatopedi / 494

Съкращения на названията на библиотеки и архиви / 506

БИБЛИОГРАФИЯ
Габриела Георгиева (София) - Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 1999-2000 г. / 507

Сontent / 557

Tags: Старобългарска литература