Старобългарска литература 43-44

Старобългарска литература 43-44
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
ISSN 0204-868X
меки корици, 350 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

СЪДЪРЖАНИЕ

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДИНЕКОВ
Клео Протохристова (Пловдив)
Петър Динеков в българската академична традиция 5

СТУДИИ И СТАТИИ

Маргарита Младенова (София)
Преобръщане на парадигмите, или има ли мода в науката 16
Ростислав Станков (София)
Проблеми текстологии древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола 38
Мая Петрова (София)
Мъчението на св. Пелагия от Tape в южнославянските староизводни чети-минеи 96
Елка Мирчева (София)
Търновският новоизводен превод на Мъчението на св. 40 мъченици от Севастия 118
Радослава Станкова (София)
Проложните жития на св. Параскева Епиватска (Петка Търновска) в южнославянски преписи от XIV-XV в. 167
Тотю Тотев (Шумен)
Повторно за надписа от северната крепостна стена на Вътрешния град на Велики Преслав 183
Светлана Куюмджиева (София)
Реликти от стара практика: някои наблюдения върху аранжирането на репертоара на ранните кондаци 194
Маргарита Куюмджиева (София)
Изображението на Св. Троица в наоса на църквата „Рождество Христово" в Арбанаси - иконографски прототипи и съдържание 209

ПРЕГЛЕД

Красимир Станчев (Рим)
Отива си една епоха. In memoriam Riccardo Picchio (1923-2011) 236
Нели Ганчева (София)
Виртуалната библиотека „Manuscriptorium", или за пътя към интегрираното представяне в интернет на колекции от ръкописи и старопечатни книги 241
Татяна Илиева (София)
Чествания в памет на 1100 години от успението на св. Наум Преславско-Охридски в България 247

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Татяна Славова (София)
Старобългарски речник. Т. 2 (0-у). С., Изд. „Валентин Траянов", 2009. 1320 с. 254
Мария Йовчева (София) Екатерина Дограмаджиева.
Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X-XVII в.). С., 2010 (Кирило-Методиевски студии. Кн. 19). 552 с. 259
Цветана Ралева (София) Румяна Павлова.
Восточнославянские святьш в южнославянской письменности XIII-XIV вв. // R u m j a ? a Pavlova. Ostslavische Heilige in sudslavischen Kanontexten der Slavia Orthodoxa im 13.-14. Jahrhundert. Herausgegeben von Swetlana Mengel. Halle (Saale), 2008. 322 S. 273
Иван Билярски (София) Иван Божилов.
Византийският свят. С., Анубис, 2008, 704 с. 278
Ангел Николов (София) Илия Илиев
Св. Климент Охридски. Живот и дело (Средновековна библиотека, 4). Пловдив, Фондация „Българско историческо наследство", 2010. 262 с. 282
Татяна Илиева (София) Георги Петков, Мария Спасова.
Търновската редакция наСтишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. 1-5. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2008-2010 287 Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви 290

БИБЛИОГРАФИЯ

Габриела Георгиева (София)
Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2006 г. 291

Tags: Старобългарска литература