Литературна мисъл 2/2009

Литературна мисъл 2/2009
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 176 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Съдържание

Симеон Хаджикосев, Още по въпроса за романа
Simeon Hadjikossev, More thoughts on the issue of the novel

Лари Улф (Ню Йорк), Просвещението и православният свят
Larry Wolff(New York), The Enlightenment and Orthodox World

Николай Аретов, Една мумия коментира Българското възраждане: Непозната адаптация на Едгар По от 1874 г. (Седянка с една мумия. Приказчица от Ив. Ев. Гешова)
Nikolay Aretov, A mummy commented on the Bulgarian National Revival: An unknown adaptation of Edgar Allan Poe from 1874

Людмила Малинова-Димитрова, От коша на Парнас. Жестовете на едно литературно приятелство
Lyudmila Malinova-Dimitrova, From the bin of Parnassus Gestures of a literary friendship


Татяна Ичевска, Романите на Димитър Димов - стратегии на прочита
Tatyana Ichevska, D. Dimov's novels - reading strategies


Пламен Шуликов, Крум Кърджиев - дълголетието на Бероновия комплекс. Опит за реконструкция по архивни материали
Plamen Shulikov, Krum Karjiev - Beron's long-life complex. An attempt at reconstruction based on archive materials


Андрей Ташев, Иван Саръилиев и началото на прагматизма и семиотиката в България
Andrey Tashev, Ivan Sarailiev and the Beginning of Pragmatism and Semiotics in Bulgaria


Людмил Димитров, Мemento (me)mori, или как Горки помни Чехов
Lyudmil Dimitrov, Memento (me)mori, or how Gorky remembers Chekhov


Рецензии

Бойко Пенчев, Литературоведската умереност срещу теоретичния фанатизъм(Яни Милчаков, Социални полета на литературата, УИ "Св. Климент Охридски", С., 2009 г.)

Tags: Литературна мисъл